หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

16 พ.ย. 2566

12 ม.ค. 2566

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565

11 พ.ย. 2565


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

03 ส.ค. 2563

01 มิ.ย. 2563

10 มี.ค. 2563

09 ธ.ค. 2562

31 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

31 ก.ค 2562

30 มิ.ย. 2562

31 พ.ค. 2562

30 ม.ย. 2562

31 มี.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

25 พ.ย. 2564

16 พ.ย. 2564

05 พ.ย. 2564


นางภาวิดา อุดมฉวี
สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
นโยบายและยุทธศาตร์
Pher Accident
HDC
Cockpit
BMCOV
ข้อมูลสุขภาพพระ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  05524 - รพ.สต.มาย
  05525 - รพ.สต.ดงห้วยเปลือย
  05526 - รพ.สต.คำยาง
  05527 - รพ.สต.โคกสง่า
  05528 - รพ.สต.ห้วยหลัว
  05529 - รพ.สต.สุขสำราญ
  05530 - รพ.สต.หนองกวั่ง
  05531 - รพ.สต.บ่อแก้ว
  11097 - รพช.พระอาจารย์มั่น
  14887 - รพ.สต.คำภูทอง
  14891 - รพ.สต.ดงหม้อทอง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
  รพช.กุสุมาลย์
  รพช.กุดบาก
  รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
  รพช.พังโคน
  รพช.วาริชภูมิ
  รพช.นิคมน้ำอูน
  รพช.วานรนิวาส
  รพช.คำตากล้า
  รพช.บ้านม่วง
  รพช.อากาศอำนวย
  รพช.ส่องดาว
  รพช.เต่างอย
  รพช.โคกศรีสุพรรณ
  รพช.เจริญศิลป์
  รพช.โพนนาแก้ว
  รพร.สว่างแดนดิน
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล